ABIA – CHI PHÍ THIẾT KẾ WEBSITE

ABIA không chỉ tư vấn mà còn trực tiếp cùng bạn đưa ra những chiến lược website toàn diện cho việc kinh doanh trở nên tốt hơn

ABIA – CHI PHÍ TỐI ƯU WEBSITE

 • Đăng ký cài đặt Google Analytics
 • Đăng ký cài đặt Google Webmaster Tool
 • Đăng ký Google Analytics
 • Kiểm tra Google PageSpeed Insights
 • Kiểm tra và cấu hình Robots

Chấm điểm thực tế trên Google 70 điểm trở lên cho cả thiết bị Desktop và Mobile:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

Phí dịch vụ: 1.000.000 VNĐ

ABIA – CHI PHÍ CHĂM SÓC WEBSITE

Ghi chú:
 • Nội dung tối đa cho một lần cập nhập: 3 trang văn bản khổ A4; 3 hình ảnh; 1 video clips.
 • Giá chưa bao thuế GTGT 10%.
 • Hợp đồng tối thiểu:
  – 6 tháng đối với:  GÓI TIÊU CHUẨN
  – 3 tháng đối với: GÓI NÂNG CAO, GÓI CHUẨN SEO